Logo

Hier kunt u uw Tangramproduct activeren voor gebruik.

Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

  1. Het serienummer dat bij aanschaf van het product aan u is verstrekt.
  2. De naam waarop de licentie geregistreerd moet worden.

U kunt een product slechts één maal activeren!

Serienummer (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx):
 

Stap 1 van 3


Tangram helpdesk Problemen, vragen of opmerkingen? Neem contact op met de Tangram helpdesk.